Vážení obchodní priatelia, návštevníci stránky, nakoľko je naším prvoradým cieľom kvalita poskytovaných služieb za prijateľnú cenu, rozhodli sme sa pripraviť stránku, kde budeme postupne pridávať reakcie našich klientov na našu prácu. Pozrieť si ju môžete tu : NAPÍSALI NÁM

Aktuálne novinky


K dnešnému dňu sme spracovali už 150tu smernicu v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z..

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

 
AKCIA :
Pokiaľ si dáte spracovať smernicu najneskôr do 31.8.2019, vypracujeme Vám v akciových cenách .
 
 
Vážení návštevníci určite ste zaregistrovali zmenu zákona 307 na zákon 54/2019 o oznamovaní protispoločenskej činnosti.


Veselé prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody Vám želá kolektív BPIS - spoločnosti EuroTRADING a TOMIRA.


Na základe spolupráce so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, sme pripravili špeciálne ceny na vypracovanie dokumentácie GDPR.

VŠETKÝM NÁNŠTEVNÍKOM ŽELÁME
úspešný nový rok, veľa zdravia, šťastia v pracovnom aj osobnom živote.VIANOČNÁ AKCIA
pre všetkých klientov 30%, ktorí sa registrujú a záväzne si objednajú spracovanie dokumentácie GDPR najneskôr do 20.12.2018.

Pre obce a mestá, ktoré nestihli, alebo nevedia či majú pripravené všetky potrené dokumenty na voľby z hľadiska ochrany osobných údajov, sme pripravili AKCIU.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

Od dnes poskytujeme výkon ZODPOVDNEJ OSOBY už pre 300 klientov. Chceli by sme sa týmto všetkým poďakovať za prejavenú dôveru.

Vážení klienti, chceli by sme sa všetkým ospravedlniť, ktorí sa k nám nedovolali na prvý krát, nakoľko máme denne viac ako 250 telefonátov. Prosím využite aj emailovú komunikáciu. Ďakujeme.
Od dnes začína platiť nariadenie EÚ č. 679/2016 a zákon č. 18/2018 (GDPR). Pokiaľ ešte nemáte spracovanú potrebnú dokumentáciu, je najvyšší čas.

Dnes bolo zverejnené jedno z mnohých tlačív a usmernenie na stránke úradu. Preto prosíme o strpenie, nakoľko Vám nechceme zasielať dokumentáciu, ktorá by nebola na 100% správna.

Dnes vyšiel v zbierke zákonov, zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., ktorý upravuje nariadenie EÚ - GDPR. Preto je minimálne zaujímavé, ako sa dala vypracovat bezpečnostná dokumentácia pred týmto dátumom.
Od dnešného poskytujeme externú zodpovednú osobu už pre 150 klientov. Z toho 58 klientov sú školy a školské zariadenia. Ďakujeme.


Dnešným dňom poskytujeme externú zodpovednú osobu už 50 škole. Celkovo máme na ZO 147 klientov. Ďakujeme. Dôležité upozornenie : Naša spoločnosť poskytuje výkon ZO na základe RIADNEJ ZMLUVY.
Nakoľko už disponujeme všetkými potrebnými dokumentmi, možeme sa vypracovávať dokumentáciu GDPR. Všetkým naším klientom, ktorí majú záujem, spracujeme dokumentáciu v zvýhodnených cenách. Viac TU: GDPR
Dnes podpísal pán prezident zákon o ochrane osobných údajov. V priebehu januára 2018 bude zverejnený v zbierke zákonov. Následne budeme kontaktovať všetkých našich klientov ohľadne nariadenia GDPR.
Dnes počet klientov, ktorým poskytujeme výkon externej zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil už 120. Z toho viac ako 30 je škôl a školských zariadení. Ďakujeme za prejavenú dôveru.
AKCIA pre mestá, obce, školy a školské zariadenia pre veľký záujem pokračuje. V prípade, že si objednáte u nás výkon Zodpovednej osoby najneskôr do 20.12.2017, poskytneme Vám zľavu 50% a to počas celej doby spolupráce.
Komplexný audit spoločnosti v štandardnej hodnote 300 EUR poskytneme všetkým klientom do 31.12.2017 zadarmo v cene za výkon externej zodpovednej osoby.
 
Dnes sme podpísali zmluvu na výkon externej zodpovednej osoby už so 100. klientom. Veľmi si vážime Vašu dôveru a o to viac nás teší, ked vieme, že každý nový klient je na odporúčanie niektorého existujúceho.
AKCIA pre školy a školské zariadenia: Od dnes poskytujeme pre všetky školy, ktoré si objednajú u nás výkon externej Zodpovednej osoby najneskôr do 31.10.2017 prvý rok zľavu vo výške 50%.
AKCIA pre mestá a obce: V prípade, že si obec alebo mesto objedná u nás výkon externej Zodpovednej osoby najneskôr do 31.10.2017, poskytneme jej prvý rok zľavu vo výške 50%.
 
Dnes prišla do NRSR parlamentná tlač číslo 704, inak povedané nový kompletný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý reflektuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Dnes počet vypracovaných projektov prekročil už 5200 a počet klientov, ktorým poskytujeme výkon zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil 80.
 
Vážení klienti, v prípade, že sa niekto prezentuje Bezpečnostným projektom spracovaným našou spoločnosťou, môžete si jeho pravosť overiť na www.bezpecnostnycertifikat.sk.
 
Naša spoločnosť spolupracuje s množstvom externých účtovných a iných firiem, pre ktorých klientov vypracovávame projekty v akciových cenách. Máte aj Vy viac ako 50 klientov? Kontaktujte nás.
AKCIA pre školy a školské zariadenia: Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, v prípade že si objednáte u nás Bezpečnostný projekt do 31.8.2017, poskytneme Vám zľavu 20% .
 
Dnes počet vypracovaných projektov prekročil už 4500 a počet klientov, ktorým poskytujeme výkon zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil 70.
 
S radosťou Vám oznamujeme, že od dnešného dňa, majú možnosť dať si vypracovať projekt v znížených cenách aj členovia združenia páleníc na Slovensku. Stačí ak sa registrujú cez stránku www.palenice.sk
Naša spoločnosť začala úzko spolupracovať so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB). Ich členovia majú špeciálnu zľavu na vypracovanie projektov.
Dnes počet vypracovaných projektov prekročil už 4000 a počet klientov, ktorým poskytujeme výkon zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil 60.
 
Dnes sme vyškolili už 500. oprávnenú osobu z miest a obcí. Celkovo sa našich školení zúčastnilo 196 obcí.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.
 
 
Vážení primátorí / starostovia,, určite ste zaregistrovali, že najneskôr do 31.12.2016 musíte vyškoliť oprávnené osoby a kópiu potvrdenie (certifikátu) o absolvovaní tohoto školenia zaslať na Ministerstvo vnútra SR.
Dnes sme spustili portál www.opravnenaosoba.sk, kde si môžete overiť, či osoba, ktorá spracovava vaše osobné údaje, bola riadne vyškolená a vlastní platný certifikát (osvedčenie).
Dnes sme spustili portál www.bezpecnostnycertifikat.sk, kde si môžete overiť pravosť vypracovania Bezpečnostného projektu. Zistíte projekt vypracovala naša spoločnosť, dátum vypracovania a jeho aktuálnosť.
Dnes už poskytujeme zodpovednú osobu pre viac ako 50 klientov. Počet kontrôl, ktoré sme absolvovali u našich klientov dosiahol 12.
Ďakujeme za prejavenú dôveru.
 

Po 26 mesiacoch poskytovania "ZODPOVEDNEJ OSOBY" sa počet našich klientov rozrástol na 40. Táto spolupráca je pre spoločnosti veľmi výhodná, nakoľko celú agenda prechádza na nás.
Dnešným dňom počet spokojných zákazníkov dosiahol 3600. Všetkým za prejavenú dôveru ďakujeme.
 
 
 
S radosťou Vám oznamujeme, že od dnešného dňa zasielame vypracované smernice prostredníctvom našeho zmluvného partnera SPS. Zvýši sa tak komfort pre zákazníkov a to bez navýšenia ceny.
Nakoľko školy, škôlky, predškolské zariadenia a iné rozpočtové organizácie trvale bojujú s financiami, rozhodli sme sa, že pokiaľ si objednáte vypracovanie projektu do 30.11.2014, budete môcť zaň zaplatiť v 2 splátkach.