Spoločenstvo vlastníkov bytov a Bezpečnostný projekt


Jedno nemenované SVB si nechalo potvrdiť Úradu na kontrolu osobných údajov, či je potrebne mať vypracovaný Bezpečnostný projekt pokiaľ spracuvávaju osobné údaje. Vzhľadom na ochranu údajov, sme museli niektore riadky rozostriť. Týmto by sme chceli poďakovať tomuto spoločestvu za možnosť zverejnenia tohoto dokumentu.
Taktiež si dovoľujeme oznámiť Vám, že sme sa stali dodávateľom pre členov Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov (www.zsvb.sk), a pokiaľ aj Vy ste jedným z ich členov, máte u nas dohodnutú zľavu. Viac tu: ZSVB