ePrivacy Regulation - ;;

ePrivacy Regulation - ďalšie naridenie o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) na ktoré sa čaká


GDPR - General Data Protection Regulation Na rozdiel od už schváleného a používaného GDPR, presný dátum a konečnú podobu ePrivacy nepoznáme. Toto nariadenie sa momentálne nachádza v legislatívnom procese Európskej únie, kde zástupcovia Komisie, Parlamentu a Rady stále rokujú o finálnej podobe. ePrivacy bude nariadenie ktorým sa dopĺňa už existujúce nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zásadne bude meniť prax v spracúvaní osobných údajov. Tak isto ako GDPR aj táto smernica bude mať podobu európskeho nariadenia.

Podstata ePrivacy je, aby občania dostali možnosť vedome odsúhlasiť, že o nich môžu osoby, ktoré majú k dispozícii komunikačné prostriedky zhromažďovať dáta. Aktuálna smernica sa vzťhuje iba na štandardných operátorov, ale nová bude záväzná aj pre poskytovateľov služieb ako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Viber . Ochrana súkromia bude zaručená nielen o obsahu, ale aj o metadatach, čiže o údajoch ako sú miesto a čas hovoru.

Najzákladnejšou zmenou oproti súčasnému využívaniu cookies v trekovaní užívateľov a používaní dát na zobrazovanie reklamy bude to, že užívateľ bude nastavovať svoj súhlas či nesúhlas ohľadne trekovania jeho dát prostredníctvom nastavení svojho prehliadača .

Ak užívateľ neudelí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, spracovanie týchto údajov musí byť anonymné s výnimkou, kedy budú osobné údaje potrebné pre prevádzku samotnej sluzby. Dňa 12.3.2019 Stanovisko 5/2019 týkajúce sa vzájomného pôsobenia medzi smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách a všeobecným nariadením o ochrane údajov, najmä pokiaľ ide o príslušnosť, úlohy a právomoci orgánov pre ochranu osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť tu : ÚPLNE ZNENIE ZÁKONA PRIJATÉHO V NRSR


 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré súvisia priamo s ePrivacy :


•   hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd pokiaľ využíva elektronické komunikačné siete,
•   ePrivacy zavádza nové pravidlá pre firmy, ktoré poskytujú komunikačné služby
•   ePrivacy rozšíri okruh povinných subjektov, medzi ktore budú patriť aj poskytovatelia služieb VoIP, OTT
•   hlavným zámerom ePrivacy je vytvorenie tzv. online listového tajomstva
•   ePrivacy tak bude mať prednosť pred GDPR v danej oblasti
•   ePrivacy má snahu zabrániť sledovaniu rozhovorov, ich odpočúvaniu alebo nahrávaniu
•   ePrivacy sa dotkne aj nevyžiadanej pošty a telemarketingu
•   ePrivacy má snahu zabrániť sledovaniu rozhovorov, ich odpočúvaniu alebo nahrávaniu
•   ePrivacy sa bude týkať aj newsletterov, internetovej reklamy, súborov cookies pre užívateľov i prevádzkovateľov internetových stránokNiektoré dôležité dokumenty


•   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
•   POROVNANIE ZÁKON č. 122/2013 Z.z. versus NARIADENIE
•   Zodpovedná osoba podľa Nariadenia GDPR
•   Hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov
•   Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680

     ZDROJ: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - www.uoou.sk