V rámci rozširovania a skvalitňovania našich služieb Vám ponúkame spoluprácu v oblasti vypracovania Bezpečnostných projektov pre vašich klientov v dohodnutých zľavnených cenách.

Ponuka pre spoločnosti montujúce kamerové systémy


Ako spoločnosť, ktorá realizuje montáže kamerových systémov alebo videovrátnikov, ste už počuli, že za určitých podmienok zákon ukladá prevádzkovateľovi takéhoto systému mať vypracovaný Bezpečnostný projekt a zaslať zákonom stanovené tlačivo na úrad ešte pred prvým spustením kamerového systému. Množstvo klientov o tom ani nevie a v prípade, že sa im nahlási kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov, je už zvyčajne neskoro. Aj napriek tomu, že nemáte povinnosť oboznámiť klienta na túto skutočnosť, nasleduje v mnohých prípadoch telefonát do vašej spoločnosti, prečo nebol o tejto povinnosti upovedomený a trpí tým hlavne vaše dobré meno spoločnosti.

Preto sme pre vás pripravili veľmi zaujímavú a motivačnú formu spolupráce s marketingovou, technickou a legislatívnou podporou. Máme pripravené rôzne informačné letáky, bannery na vaše web stránky, registračné formuláre, kde sa môžu Vaši klienti zaregistrovať a následne obdržia nezáväznú cenovú ponuku s podrobným popisom spolupráce v prípade, že sa rozhodnú pre našu spoločnosť.


Ponuka pre účtovné spoločnosti a mzdové účtovníčky


ako spoločnosť, ktorá ponúka svojim klientom mzdové ( účtovné ) poradenstvo, prípadne vedie im celé jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, zákon č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, ukladá za určitých okolností (napr. už pri jednom zamestnancovi) mať vypacovaný Bezpečnostný projekt, a to nie len Vám , ale aj Vašim klientom. Množstvo klientov o tom ani nevie a v prípade, že sa mu nahlási kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov, je už zvyčajne neskoro. V mnohých prípadoch nasleduje telefonát do vašej spoločnosti, prečo nebol o tejto povinnosti upovedomený a trpí tým hlavne vaše dobré meno.

Preto sme pre vás pripravili veľmi zaujímavú a motivačnú formu spolupráce s marketingovou, technickou a legislatívnou podporou. Máme pripravené rôzne informačné letáky, bannery na vaše web stránky, registračné formuláre, kde sa môžu vaši klienti zaregistrovať a následne obdržia nezáväznú cenovú ponuku s podrobným popisom spolupráce v prípade, že sa rozhodnú pre našu spoločnosť.


Finančná motivácia je veľmi zaujímavá a odvíja sa aj od počtu oslovených klienov, ako aj od úspešne uzavetého obchodného vzťahu budúceho klienta s našou spoločnosťou. V prípade záujmu, nás prosím kontaktujte na emailovej adese ke@eurotrading.sk ( do predmetu napíšte "spolupraca" ), alebo priamo na INFOLINKE: 055/ 20 20 220.