Ochrana osobnych udajov - kontrola, inspektor

Originál výpisu po ukončení kontroly u jedného našeho kienta


Aj týmto si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že svoju prácu robíme kvalitne, naši klienti sa na nás môžu spoľahnúť aj v prípade kontroly, nakoľko ich pri nej zastupujeme. Tu si môžete pozrieť protokol z kontroly u klienta, ktorému sme vypracovali GDPR dokumentáciu projekt podľa zákona 18/2018 Z.z.. Vzhľadom na ochranu údajov, sme museli niektore riadky rozostriť.
Týmto by sme chceli poďakovať kontrolovanej spoločnosti za súhlas so zverejnením záverečnej správy z kontroly.