Register ústredných orgánov dátum poslednej aktualizácie: 04.12.2020
Stĺpec1 Ústredný orgán Sídlo Telefón Fax E-mail Sektor Podsektor
Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
Nám. slobody 6,
810 05 Bratislava 1
+421 2 5949 4111 +421 2 5249 4794 obcan@mindop.sk Doprava  Cestná doprava,
Letecká doprava,
Vodná doprava,
Železničná doprava
Elektronické komunikácie  Satelitná komunikácia,
Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií 
Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť 
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
Štefanovičova 5,
P. O. BOX 82,
817 82 Bratislava 15
+421 2 5958 1111
+421 2 5958 1112
+421 2 5958 3048 info@mfsr.sk Bankovníctvo  
Infraštruktúra finančných trhov  
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a,
827 15 Bratislava 212
+421 2 4854 1111
+421 2 4333 4000
+421 2 4333 7827
+421 2 4333 8604
info@economy.gov.sk Energetika  Baníctvo,
Elektroenergetika,
Plynárenstvo,
Ropa a ropné produkty,
Tepelná energetika
Priemysel Farmaceutický priemysel,
Hutnícky priemysel,
Chemický priemysel
Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky
Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
+421 2 4425 0320 +421 2 4425 3242 info@mod.gov.sk Verejná správa Obrana 
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Pribinova 2,
812 72 Bratislava 1
+421 2 5094 1111
+421 2 5094 4397
+421 2 5094 4397 tokmv@minv.sk Verejná správa Bezpečnosť 
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Limbova 2,
P.O.Box 52,
837 52 Bratislava 37
+421 2 5937 3111
+421 2 5477 7983
+421 2 5477 7983 office@health.gov.sk Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia
(vrátane nemocníc a súkromných kliník) 
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
+421 2 5956 1111
+421 2  5956 2222
+421 2 5956 2222 info@enviro.gov.sk Voda a atmosféra Meteorologická služba,
Vodné stavby,
Zabezpečovanie pitnej vody
Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30,
851 06 Bratislava
+421 2 6869 1111 +421 2 6869 1700 podatelna@nbu.gov.sk Digitálna infraštruktúra  
Verejná správa Utajované skutočnosti 
Slovenská informačná služba Vajnorská 39
831 04 Bratislava 3
+421 2 4425 9021
+421 2 4425 9063
+421 2 4425 9207 info@sis.gov.sk Verejná správa Spravodajské služby 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štefánikova 15
811 05 Bratislava
+421 2 2092 8018
+421 2 2092 8002
vicepremierka@vicepremier.gov.sk Verejná správa Informačné systémy verejnej správy 
Vojenské spravodajstvo Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
+421 2 4425 0320 +421 960 314 688 cyber@mosr.sk Verejná správa Spravodajské služby