Poistny cetrifikat ALLIANZ

Nakoľko niektoré spoločnosti IBA deklarujú že majú poistenie, je potrebné sa spýtať na poistný certifikát, ktorý každá poisťovňa vie vystaviť. Takto vyzerá. Naša aktuálna cena poistenia je 100.000,- EUR, čo je viac ako 12 násobok doteraz maximálnej uloženej pokuty z Úradu na ochranu osobných údajov za posledných 10 rokov ( tento zoznam máme k dispozícii ).