Vitajte na našich stránkach venovaných ochrane osobných údajov.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

V zásadách a pravidlách ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov by sa bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko mali rešpektovať ich základné práva a slobody, najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

(1) Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.(2) Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.

Ústava Slovenskej republiky - Čl. 22

Bezpečnostý projekt na kľúč

usa

V prípade pokiaľ máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, kliknite na tlačítko a vyplnte krátky kontaktný formulár. Najneskôr do 2 pracovných dní Vám zašleme cenovú ponuku, alebo sa s Vami skontaktujeme. Cena už od 139€

Referencie

REFERENCIE

Aktuálne novinky

Važení klienti, v prípade, že sa niekto prezentuje Bezpečnostným projektom spracovaným našou spoločnosťou, môžete si jeho pravosť overiť na www.bezpečnostnycertifikat.sk.
 
Naša spoločnosť od začiatku spolupracuje s množstvom externých účtovných, auditórskych a iných firiem, pre ktorých klientov vypracovávame projekty v akciových cenách. Máte aj Vy viac ako 50 klientov ? Kontaktujte nás.
AKCIA pre školy a školské zariadenia: Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, v prípade že si objednáte u nás Bezpečnostný projekt do 31.8.2017, poskytneme Vám zľavu 20% .
 
Dnes počet vypracovaných projektov prekročil už 4500 a počet klientov, ktorým poskytujeme výkon zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil 70.
 
S radosťou Vám oznamujeme, že od dnešného dňa, majú možnosť dať si vypracovať projekt v znížených cenách aj členovia združenia pálenic na Slovensku. Stači ak sa registrujú cez stranku www.palenice.sk
Naša spološnosť začala úzko spolupracovať so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB). Ich členovia majú špeciálnu zľavu na vypracovanie projektov.
Dnes počet vypracovaných projektov prekročil už 4000 a počet klientov, ktorým poskytujeme výkon zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil 60.
 
Dnes sme vyškolili už 500. oprávnenu osobu z miest a obcí. Celkovo sa naších školení zúčastnilo 196 obcí.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.
 
 
Vážený/á pán primátor/ pani primátorka, starosta/starostka, určite ste zaregistrovli, že najneskôr do 31.12.2016 musíte vyškoliť oprávnené osoby a kópiu potvrdenie (certifikátu) o absolvovaní tohoto školenia zaslať prostredníctvom okresných úradov na Ministerstvo vnútra.
Dnes sme spustili portál www.opravnenaosoba.sk, kde si môžete overiť, či osoba, ktorá spracovava vaše osobné údaje, bola riadne vyškolena a vlastní platný certifikát (osvedčenie).
 
 
 
Dnes sme spustili portál www.bezpecnostnycertifikat.sk, kde si možete overiť pravosť vypracovania Bezpečnostného projektu. Zistíte projekt vypracovala naša spoločnosť, dátum vypracovania a jeho aktuálnosť.
 
 
Dnes už poskytujeme zodpovednú osobu pre viac ako 50 klientov. POčet kontrol, ktoré sme absolvovali u našich klientov dosiahol 12.
Ďakujeme za prejavenú dôveru.
 
 
 

Po 26 mesiacoch od začiatku poskytovania "ZODPOVEDNEJ OSOBY" sa počet našich klientov rozrástol na 40. Veríme že táto spolupráca je pre spoločnosti veľmi výhodná, nakoľko celú agendu ochrany osobných údajov, riešime za nich.
Dnešným dňom počet spokojných zákazníkov dosiahol 3600. Všetkým za prejavenú dôveru ďakujeme.
 
 
 
 
S radosťou Vám oznamujeme, že od dnešného dňa zasielame vypracované smerice prostredníctvom našeho zmluvného partnera SPS. Zvýši sa tak komfort pre zákazníkov a to bez navýšenia ceny. Takto máte možnosť zistiť, kde sa zásielka práve nachádza.
Nakoľko školy, škôlky, predškolské zariadenia a iné rozpočtové organizácie trvale bojujú s financiami, rozhodli sme sa, že tí ktorí si objednajú u nás vypracovanie projekt do 30.11.2014, budú môcť zaň zaplatiť v 2 splátkach a to bez navýšenia.