Vitajte na našej stránke venovanej ochrane osobných údajov.


Aktuálne novinky


Dnes počet klientov, ktorým poskytujeme výkon externej zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil už 120. Z toho viac ako 30 je škôl a školských zariadení. Ďakujeme za prejavenú dôveru.
AKCIA pre mestá, obce, školy a školské zariadenia pre veľký záujem pokračuje. V prípade, že si objednáte u nás výkon Zodpovednej osoby najneskôr do 20.12.2017, poskytneme Vám zľavu 50% a to počas celej doby spolupráce.
Komplexný audit spoločnosti v štandardnej hodnote 300 EUR poskytneme všetkým klientom do 31.12.2017 zadarmo v cene za výkon externej zodpovednej osoby.
 
Dnes sme podpísali zmluvu na výkon externej zodpovednej osoby už so 100. klientom. Veľmi si vážime Vašu dôveru a o to viac nás teší, ked vieme, že každý nový klient je na odporúčanie niektorého existujúceho.
AKCIA pre školy a školské zariadenia: Od dnes poskytujeme pre všetky školy, ktoré si objednajú u nás výkon externej Zodpovednej osoby najneskôr do 31.10.2017 prvý rok zľavu vo výške 50%.
AKCIA pre mestá a obce: V prípade, že si obec alebo mesto objedná u nás výkon externej Zodpovednej osoby najneskôr do 31.10.2017, poskytneme jej prvý rok zľavu vo výške 50%.
 
Dnes prišla do NRSR parlamentná tlač číslo 704, inak povedané nový kompletný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý reflektuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Dnes počet vypracovaných projektov prekročil už 5200 a počet klientov, ktorým poskytujeme výkon zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil 80.
 
Važení klienti, v prípade, že sa niekto prezentuje Bezpečnostným projektom spracovaným našou spoločnosťou, môžete si jeho pravosť overiť na www.bezpecnostnycertifikat.sk.
 
Naša spoločnosť od začiatku spolupracuje s množstvom externých účtovných, auditórskych a iných firiem, pre ktorých klientov vypracovávame projekty v akciových cenách. Máte aj Vy viac ako 50 klientov ? Kontaktujte nás.
AKCIA pre školy a školské zariadenia: Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, v prípade že si objednáte u nás Bezpečnostný projekt do 31.8.2017, poskytneme Vám zľavu 20% .
 
Dnes počet vypracovaných projektov prekročil už 4500 a počet klientov, ktorým poskytujeme výkon zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil 70.
 
S radosťou Vám oznamujeme, že od dnešného dňa, majú možnosť dať si vypracovať projekt v znížených cenách aj členovia združenia páleníc na Slovensku. Stačí ak sa registrujú cez stránku www.palenice.sk
Naša spoločnosť začala úzko spolupracovať so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB). Ich členovia majú špeciálnu zľavu na vypracovanie projektov.
Dnes počet vypracovaných projektov prekročil už 4000 a počet klientov, ktorým poskytujeme výkon zodpovednej osoby (ochrana osobných údajov) prekročil 60.
 
Dnes sme vyškolili už 500. oprávnenú osobu z miest a obcí. Celkovo sa našich školení zúčastnilo 196 obcí.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.
 
 
Vážení primátorí / starostovia,, určite ste zaregistrovali, že najneskôr do 31.12.2016 musíte vyškoliť oprávnené osoby a kópiu potvrdenie (certifikátu) o absolvovaní tohoto školenia zaslať na Ministerstvo vnútra SR.
Dnes sme spustili portál www.opravnenaosoba.sk, kde si môžete overiť, či osoba, ktorá spracovava vaše osobné údaje, bola riadne vyškolená a vlastní platný certifikát (osvedčenie).
Dnes sme spustili portál www.bezpecnostnycertifikat.sk, kde si môžete overiť pravosť vypracovania Bezpečnostného projektu. Zistíte projekt vypracovala naša spoločnosť, dátum vypracovania a jeho aktuálnosť.
Dnes už poskytujeme zodpovednú osobu pre viac ako 50 klientov. Počet kontrôl, ktoré sme absolvovali u našich klientov dosiahol 12.
Ďakujeme za prejavenú dôveru.
 

Po 26 mesiacoch poskytovania "ZODPOVEDNEJ OSOBY" sa počet našich klientov rozrástol na 40. Táto spolupráca je pre spoločnosti veľmi výhodná, nakoľko celú agenda prechádza na nás.
Dnešným dňom počet spokojných zákazníkov dosiahol 3600. Všetkým za prejavenú dôveru ďakujeme.
 
 
 
S radosťou Vám oznamujeme, že od dnešného dňa zasielame vypracované smernice prostredníctvom našeho zmluvného partnera SPS. Zvýši sa tak komfort pre zákazníkov a to bez navýšenia ceny.
Nakoľko školy, škôlky, predškolské zariadenia a iné rozpočtové organizácie trvale bojujú s financiami, rozhodli sme sa, že tí ktorí si objednajú u nás vypracovanie projekt do 30.11.2014, budú môcť zaň zaplatiť v 2 splátkach.