• Bezpečnostné projekty
  • Bezpečnostné závery
  • Základná dokumentácia
  • Analýza IS/KIS
  • Posúdenie vplyvu na OOU
  • Zapracovanie nariadenia EÚ
  • Certifikácia firiem
  • Anonymizácia údajov